콘텐츠로 바로가기

Login  |  Sign Up

I dette webinaret belyser vi hvilke muligheter de nye mobilteknologiene gir, og viktige teknologivalg knyttet til mobilkommunikasjon. Dekning, batterikapasitet, kommunikasjonsprotokoller, sikkerhet og kommunikasjon med skytjenester er alle stikkord når vi ser på mulighetene IoT og riktig kommunikasjon gir.

IoT er ingenting uten korrekt kommunikasjon, og på IoT-dagen vil du høre fra både eksperter innen feltet, samt kunder som har tatt i bruk teknologien for å lykkes med digitaliseringen.

Brian Conrad

Regional Sales Manager, Quectel
Patrik Larsson

Sales Director Nordics, Quectel